Kent Asbest

Asbest Söküm Hizmetlerimiz


Asbest Envanter Raporu, Asbest Analizleri ve IHM kapsamında asbest tespit edilen materyallerde herhangi bir bakım, onarım, tadilat, yıkım çalışması yapılacak ise Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre asbest sökümü yapılması gerekmektedir.

Kent Asbest olarak; öncelikle iş güvenliği kurallarının belirlemek, risk analizlerinin yapmak için söküm alanlarında saha keşif çalışması yapmaktayız. Saha incelemelerinden sonra Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre İşkur’a yapılacak söküm çalışması ile ilgili bildirimler yapılır. Tüm iş güvenliği kuralları alınarak asbest söküm çalışması yapılır ve atıklar sızdırmaz bir şekilde paketlenir. Lisanslı araçlar ile çıkan tüm asbestli atıklar yetkili bertaraf tesisine gönderilir.

Tamamlanan asbest söküm çalışmasından sonra ‘Asbest Söküm Raporu’ hazırlanıp müşteriye teslim edilir.