Kent Asbest

Asbest Envanter Raporu


Kent Asbest olarak; gemilerde, fabrikalarda, kentsel dönüşüm ve tüm bakım onarım tadilat yıkım çalışması yapılacak alanlarda asbest olması muhtemel materyallerden numuneler alarak Türkak ve İsgüm yeterlilikleri kapsamında analizler ile asbest envanter raporu hazırlamaktayız.

Hazırlanan asbest envanter raporu; asbestin nerelerde bulunduğu, miktarı, risk analizi, söküm ve bertaraf yöntemleri gibi birçok bilgiyi içermektedir. Asbest Envanter Raporu ile belediyelerden ve/veya bakanlıklardan yıkım, bakım, tadilat ruhsat başvurusu yapılmaktadır.

Asbest Envanter Raporu, Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’in tüm başlıklarına uygun şekilde hazırlanmaktadır.